Obxectivos/

As convocatorias de axudas para patentes procuran promocionar a protección de resultados de investigación, tanto a través de solicitudes de novas patentes nacionais ou no exterior como da extensión internacional de patentes solicitadas no territorio español.

Conceptos subvencionables/

Estas axudas destínanse normalmente a cofinanciar os gastos derivados de trámites como:

 

  • Cursos relacionados coas actuacións por parte dun axente da propiedade industrial para a presentación da solicitude
  • Custos relacionados con estudos de patentabilidade
  • Taxas de solicitude de patentes no exterior
  • Gastos relacionados coa evolución e o seguimento da solicitude de patente
  • Taxas de mantemento de patentes a nivel internacional