Existen convocatorias, tanto no ámbito nacional como no europeo, que posibilitan que investigadores internacionais realicen os seus proxectos en entidades como a Universidade da Coruña. Por este motivo, a UDC quere facer extensivo o seu programa de apoio á ciencia excelente a todas aquelas convocatorias de financiamento de proxectos individuais que supoñan unha aposta pola investigación de calidade e que poidan supoñer un paso significativo na carreira científica.

Por tanto, a UDC pretende dar apoio á presentación de propostas, así como ao posterior desenvolvemento dos correspondentes proxectos nos seus centros, en diferentes convocatorias.

Algunhas das convocatorias de apoio á presentación de propostas e proxectos/

Individual fellowships (IF) das Accións Marie Skłodowska-Curie

EURIAS Fellowship Programme

Programa Ramón y Cajal

Programa Juan de la Cierva incorporación

Programa Juan de la Cierva formación

Programas estatais do Ministerio de Economía e Competitividade de I+D+i para proxectos individuais

Proxectos «Explora Ciencia» e «Explora Tecnoloxía»/

Proxectos de I+D+I para investigadores mozos sen vinculación ou con vinculación temporal/

Calquera outro programa de financiamento por concorrencia competitiva relacionado coa Ciencia Excelente ao que poidan optar investigadores individuais con interese en desenvolver as súas propostas na UDC