O obxectivo xeral do programa é desenvolver e ampliar as zonas da fronteira común de ambos países dentro das prioridades establecidas polo novo obxectivo de cooperación territorial europea.

Pretende promover o desenvolvemento das zonas fronteirizas entre España e Portugal e así permitir aproveitar as redes de cooperación desenvolvidas desde 1989, con execución de proxectos de infraestruturas materiais ás que se incorporaron progresivamente outros sectores como o Turismo, servizos sociais, medio ambiente, innovación tecnolóxica, sanidade, educación ou cultura.

Estrutúrase nas seguintes prioridades:

  • Cooperación e xestión conxunta para o fomento da competitividade e promoción do emprego
  • Cooperación e xestión conxunta no medio ambiente, patrimonio e contorna natural
  • Cooperación e xestión conxunta en accesibilidade e ordenación territorial
  • Cooperación e xestión conxunta para o fomento da cooperación e integración económica e social