A Universidade da Coruña conta cun amplo persoal de profesionais investigadores especializados en diversos sectores económicos. O traballo destes investigadores xerou como resultado unha carteira de tecnoloxías con aplicación no mercado e listas para poder ser transferidas á sociedade.

Calquera empresa, entidade ou inversor con interese en coñecer a nosa oferta tecnolóxica ou algún grupo de investigación co que colaborar, por favor contacte con nós.